Projekt „Kurs na egzamin”

ODPOWIADAMY NA WYZWANIE

Efektywne przygotowanie do egzaminu 8-klasisty z matematyki – maksymalny (oczekiwany) wynik przy minimalnym nakładzie pracy.

NASZ PRIORYTET

Uczeń w centrum uwagi – środowisko uczenia się ucznia
ma odpowiadać potrzebom ucznia, a nie odwrotnie.

CEL PROJEKTU

Wsparcie w przygotowaniu
do egzaminu 8-klasisty
z matematyki.

2 KOMPONENTY PROJEKTU

Projekt realizowany jest na platformie kursowej Stacja Pi. Ma formę dwóch równoległych kursów – dla uczniów (indywidualny) oraz dla nauczycieli.

PRZEJDŹ DO PLATFORMY
KURS UCZNIOWSKI

➡ wsparcie w przygotowaniu do egzaminu
➡ rozeznanie w poziomie przygotowania
➡ powtórzenie wybranych treści
➡ prezentacja autorskiej metody self-learningu z interaktywnym narzędziem Stacja Pi

KURS NAUCZYCIELSKI

➡prezentacja autorskiej metody self-learningu z interaktywnym narzędziem Stacja Pi
➡ dostarczenie materiałów wspierających w przygotowaniu do egzaminu

Kurs nauczycielski

W ramach kursu nauczycielskiego na platformie Stacja Pi udostępniane są co 2 tygodnie materiały wspierające powtórkę do egzaminu 8-klasisty z matematyki.

14 działów = 14 cykli 2-tygodniowych

W każdym cyklu udostępnione zostaną następujące materiały:

ZESTAW PLANSZ POWTÓRKOWYCH

Zestaw plansz prezentujących wybrane treści.

INTERAKTYWNY ZESTAW ZADAŃ

Interaktyny zestaw zadań ćwiczących wybrane treści
TEN SAM CO W KURSIE UCZNIOWSKIM.

ZŁOTA PIĄTKA

Zestaw 5 zadań zamkniętych z danego działu z kartą do kodowania odpowiedz.

KARTA SAMOOCENY

Karta z wykazem powtarzanych umiejętności do samooceny.

Kurs uczniowski

Kurs jest skierowany do indywidualnego ucznia.

14 działów = 14 cykli 2-tygodniowych

W każdym cyklu uczeń otrzymuje:

STREAM

Lekcja on-line z powtórką wybranych treści

INTERAKTYWNY ZESTAW ZADAŃ

Interaktyny zestaw zadań ćwiczących wybrane treści

Chcesz dołączyć do projektu?

W tym celu wystarczy:
➡ Wejść na www.stacjapi.pl/e8.
➡ Założyć konto
➡ Zapisać się do kursu.
ZOBACZ JAK TO ZROBIĆ:

Więcej szczegółów na premierze!

Zapraszamy na webinar, podczas którego:
🌠 przedstawimy Ci naszą autorską platformę – Stacja Pi. Zaprojektowana została specjalnie dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Platforma ta łączy w sobie elementy edukacyjne, gamifikacyjne, komunikacyjne, społecznościowe i ewaluacyjne.
🌠zaprosimy Cię do udziału w darmowym projekcie “Kurs na egzamin” w wersji nauczycielskiej. W ramach projektu raz na dwa tygodnie udostępnimy darmowe materiały do przeprowadzenia lekcji powtórkowej dla 8-klasistów z wykorzystaniem naszej platformy.
Pokażemy Ci, jak taka lekcja może wyglądać i opowiemy o założeniach projektu.
🌠opowiemy Ci również o projekcie “Kurs na egzamin” w wersji uczniowskiej, w ramach którego uczniowie otrzymają darmowe materiały powtórkowe i będą mogli uczestniczyć w prowadzonych przez nas lekcjach on-line. Opowiemy Ci o tym, jak Twoi uczniowie będą mogli do niego dołączyć.

PRZEJDŹ DO WYDARZENIA

Czy ten projekt jest dla Ciebie?